-->
עמוד הבית > מאמרים וכתבות > מבחן IELTS לעומת מבחן TOEFL – מה עדיף?

מבחן IELTS לעומת מבחן TOEFL – מה עדיף?

מבחן ה-IELTS ומבחן ה-TOEFL הם המבחנים המקובלים ברוב העולם לבדיקת רמת האנגלית של סטודנט לקראת
מבחן IETLS או מבחן TOEFLתואר ראשון, ובעיקר לקראת תואר שני. אנשים נוהגים להאמין כי מבחן הטופל מקובל יותר במוסדות הלימוד בארה״ב, ולעומתו מבחן ה-IELTS מקובל יותר במדינות אירופה. אך זה כלל לא מדויק, והאמת היא ששני המבחנים מקובלים במרבית האוניברסיטאות בעולם. לאורך השנים נשאלנו שוב ושוב לאיזה מבין שני המבחנים כדאי יותר לגשת. על אף שכמובן אין תשובה חד משמעית לשאלה זו, ננסה כאן לענות עליה על ידי סקירת שני המבחנים וההבדלים ביניהם. 

על מבחן ה-IELTS

מבחן ה-IELTS הוא מבחן לסיווג רמת האנגלית של מועמד ללימודים (ועבודה) ומעל ל-3 מיליון סטודנטים נבחנים בו מידי שנה. הוא מקובל במעל ל-3300 מוסדות אקדמיים בארה״ב, ובכל המוסדות האקדמיים בקנדה, אוסטרליה, ניו זילנד ובריטניה. בנוסף, ה-IELTS מקובל במרבית המוסדות באירופה ובמדינות נוספות ברחבי העולם.

משך המבחן שעתיים ו-45 דקות, והוא כולל פרקים העוסקים בהבנת הנשמע, קריאה, דיבור וכתיבה בשפה האנגלית. שני הפרקים הראשונים מתבצעים זה אחר זה באותו היום. ניתן (אך לא חובה) לבצע את שני הפרקים האחרים בנפרד, בתאריך אחר, או בהמשך לשני הפרקים הראשונים.

פרק הבנת הנשמע – פרק זה נמשך 30 דקות ומורכב מארבעה קטעי הקלטה שונים:
שיחה בין שני אנשים בנושאי היום, מונולוג בנושאי היום, שיחה בין ארבעה אנשים בנושא אקדמי, ומונולוג אקדמי (חלק מהרצאה). הדוברים בעלי מבטא משתנה, שיכול להיות בריטי, אמריקאי, אוסטרלי, ניוזילנדי או קנדי. מטרת פרק זה של המבחן היא לבחון את יכולת הסטודנט להבין את עיקר הדברים בכל אחד מהמקטעים. 
לאחר כל מקטע יהיה על הנבחן לענות על 10 שאלות על פי סדר הדברים שהושמעו בכל מקטע, ובסה"כ על 40 שאלות.
ההקלטות מושמעות פעם אחת בלבד, ואת התשובות כותבים הנבחנים תוך כדי ההשמעה. בתום ההשמעה של כלל המקטעים ניתנות לנבחן 10 דקות נוספות כדי להעביר את תשובותיו לדף המבחן.

פרק הקריאה – פרק זה מורכב משלושה מקטעי קריאה, נמשך 60 דקות ויש לענות בו על 40 שאלות. מטרת פרק זה של המבחן היא לבחון את יכולתו של הנבחן להבין את עיקרי התוכן, את פרטי הטקסט ואת הלוגיקה של הדברים. הטקסטים כלליים ונלקחים מספרים, עיתונים יומיים ומגזינים.

פרק הכתיבה – פרק הכתיבה נמשך 60 דקות ומחולק לשניים. בחלק הראשון יוגשו לנבחן גרף, טבלה ודיאגרמה, והנבחן יידרש להסביר, לתאר ולסכם את תוכנם. בחלק השני יידרש הנבחן לכתוב חיבור (מאמר) בתגובה לדעה או בעיה שהוצגה לו.

פרק הדיבור – פרק זה של המבחן נמשך בין 11 ל-14 דקות, ומטרתו לבחון את יכולת הנבחן להתבטא בעל פה. הוא מתבצע על ידי הקלטה. הפרק מורכב מ- 3 חלקים:

בחלק בראשון הבוחן ישאל שאלה כללית על הנבחן עצמו, עבודתו, משפחתו וכד'. לחלק זה מוקדשות 5 דקות. בחלק השני יקבל הנבחן כרטיס שכולל נושא כלשהו, עליו יידרש לדבר. יינתנו לו כ-2 דקות להתכונן, ולאחר מכן יישאל הנבחן 2 שאלות בנושא. בחלק השלישי יישאל הנבחן שאלות נוספות על הכרטיסייה שניתנה לו.

מועדי המבחן – מועדי הבחינה משתנים על פי המדינה בה נמצא הנבחן. בישראל ניתן לגשת למבחן בכל חודש בשנה, כאשר פרק הדיבור מתבצע פנים אל פנים ושאר הפרקים אפשריים לביצוע מהמחשב הביתי.

עלות המבחן – כ-₪1200 (שהם כ-$370 ארה"ב)

מתי מתקבלות התוצאות?

את התשובות מקבל הנבחן בדואר בתוך כ-13 ימים.

קורסי הכנה למבחן בזום – כמו לכל מבחן, גם למבחן ה-IELTS קיימים מגוון קורסי הכנה. קמפוס לימודים ממליצה בחום על קורס אונליין המתקיים בזום ומועבר על ידי ביה"ס ILAC שבקנדה, אחד מבתי הספר הטובים בעולם בעלויות מהזולות בעולם (כ-$100 קנדי לשבוע, שהם כ-₪250 לשבוע). משך הקורס משתנה על פי רמת הסטודנט והציון אליו הוא שואף להגיע.

למידע נוסףwww.ielts.org

על מבחן ה-TOEFL IBT

קיימים בעולם שני מבחני TOEFL – הראשון הוא ה-IBT (Internet-based Test), שבשנים האחרונות החליף את מבחן ה-CBT, והשני הוא מבחן ה-PBT (paper Based Test), מבחן המוצע בעיקר במקומות בהם אין אינטרנט זמין. אנו נתייחס למבחן ה-IBT, שהוא המקובל והמבוקש יותר.
בדומה ל- IELTS, גם מבחן ה-TOEFL בוחן את מיומנויות הסטודנט בהבנת הנשמע, קריאה, כתיבה ודיבור בשפה האנגלית.

מבחן ה-TEOFL מוכר גם הוא על ידי מרבית מוסדות הלימוד בעולם. ניתן להיבחן במבחן זה מהבית, דרך המחשב האישי. משך המבחן כ-שלוש וחצי שעות.

פרק הקריאה – נמשך בין 54-72 דקות וכולל 30-40 שאלות. פרק זה כולל 3-4 מקטעי קריאה, כל אחד בן כ-700 מילים. התכנים נלקחים בעיקר מטקסטים אקדמיים.

פרק הבנת הנשמע – נמשך 41-57 דקות וכולל 28-39 שאלות. בפרק זה שני נושאים – האחד כולל 3-4 הרצאות בנות 3-5 דקות כל אחת, עם 6 שאלות לכל מקטע (הרצאה); ואילו השני מורכב מ-2-3 שיחות של שני דוברים, של כ-3 דקות כל אחת, ו-5 שאלות לכל שיחה.

לאחר פרק זה ניתנת לנבחן הפסקה בת 10 דקות, ואז מתבצעים הפרקים הבאים:

פרק הדיבור – נמשך 17 דקות וכולל ארבע משימות. המשימה הראשונה היא מונולוג חופשי של הנבחן. חלקים 2-4 כוללים האזנה ודיבור, או האזנה, קריאה ודיבור. יינתנו לנבחן כ-30 שניות הכנה לפני כל מקטע, ועל הסטודנט לדבר במשך כדקה בנושא של כל מקטע.

פרק הכתיבה – נמשך 50 דקות וכולל שתי משימות. המשימה הראשונה נמשכת 20 דקות, ובה נדרש הנבחן לקרוא טקסט ולהאזין למקטע דיבור. לאחר ההאזנה יתבקש הנבחן להסביר בכתב מה הבין מן המקטע. במשימה השנייה על הנבחן לקרוא מקטע שניתן לו ובהמשך לכתוב חיבור אודות מקטע זה. לחלק זה מוקצים 30 דקות.

מועדי המבחן – בכל חודש בשנה ובמגוון מקומות.

עלות המבחן – כ-₪1000 (שהם כ-$280 ארה"ב במרכזי הבחינה או כ-$220 מהבית).

מתי מתקבלות התוצאות?

את התשובות מקבל הנבחן בדואר בתוך כ-6-10 ימים.

קורסי הכנה למבחן בזום – גם למבחן זה קורסי הכנה רבים מאד. קמפוס לימודים ממליצה על מספר בתי ספר באנגליה ובארה"ב המעבירים את הקורסים בזום (או פיזית בביה"ס), בעלות זולה משמעותית מכל אפשרות אחרת שמוצעת בישראל.

למידע נוסף/www.ets.org/s/cv/toefl/at-home /

אז איזה מבחן עדיף? IELTS או TOEFL IBT?

על מנת להחליט, יש ראשית לבדוק באילו מבחנים מכירה האוניברסיטה בה הינכם מעוניינים ללמוד.

אלו העובדות:

 • מבחן ה-TOEFL ותיק יותר ונפוץ יותר בעולם, אך מבחן ה-IELTS מוכר במעל ל-3300 מוסדות אקדמיים בארה"ב (מעוז מבחן ה- TOEFL).
 • מבחן ה-TOEFL עולה מעט פחות ממבחן ה-IELS.
 • במבחן ה-TOEFL כל התשובות מסומנות בשיטה האמריקאית, לעומת מבחן ה-IELTS שיש בו חלקים קטנים של תשובות כתובות.
 • מבחן ה-TOEFL ארוך ב- 60 דקות ממבחן ה-IELTS.
 • מרבית הסטודנטים שעשו את שני המבחנים חשבו שמבחן ה-TOEFL קשה יותר, וכן שחלק הקריאה במבחן ה-IELTS "קל במיוחד".
 • במבחן ה-IELTS, חלק הדיבור מתבצע מול מראיין אנושי, ובמבחן ה-TOEFL הוא מתבצע מול מחשב.

בחרו על פי הצרכים, התקציב והיכולות שלכם כדי למקסם את סיכוייכם להצליח במבחן ולהתקבל למוסד הלימוד בו אתם מעדיפים ללמוד.

יועצי קמפוס לימודים זמינים לכל שאלה בנושא מבחנים אלה ואחרים, ולגבי רישום וקבלה למוסדות לימוד בחו"ל באופן כללי. הייעוץ ניתן ללא עלות. השאירו את פרטיכם ונחזור אליכם בהקדם עם כל המידע.

השאירו פרטים והיועצים המומחים של קמפוס יחזרו אליכם בהקדם

  
  צרו קשר ותתחילו לתכנן את החלום
  צרו קשר ותתחילו לתכנן את החלום
  מעדיפים בטלפון?
  חייגו לתיאום פגישה.
  03-5354449
  או כתבו לנו (הודעות טקסט בלבד):
  צרו קשר
  משרדי קמפוס פתוחים בין השעות 09:00 ל 18:00
  נווטו אלינו בוויז
  דרכי הגעה נוספות
  לקבלת מידע חינם מיועץ קמפוס לימודים מלאו את הטופס.
  שדות המסומנים בכוכבים הינם שדות חובה.