-->
עמוד הבית > לימודי שפה בחו"ל > טופס רישום לימודי שפה בחו"ל

טופס רישום לימודי שפה בחו"ל

  פרטי הלימוד

  פרטים אישיים

  פרטי התקשרות

  קרוב משפחה של הנרשם בישראל

  בקשות מיוחדות למגורים

  הערה: אלא אם תואם אחרת מראש ובכתב, הכניסה לדיור מתבצעת יום לפני תחילת הלימודים, ועזיבת הדיור מתבצעת יום לאחר סיום הלימודים

  פרטים נוספים

  פרטי טיסה

  אישור ותשלום

  אני מאשר את תנאי ההשתתפות

   בנוסף לאמור בכללים המצורפים, אני מאשר כי בחתימתי על טופס הרישום לקורס שפה בחו"ל אני מודע לכך שדמי הרישום לקורס השפה, המשולמים על ידי לביה"ס באמצעות קמפוס או ישירות אינם מוחזרים מכל סיבה שהיא לרבות כח עליון, הובהר לי כי תנאים אלו נקבעו על ידי בתי הספר בחו"ל ואין לקמפוס לימודים כל שליטה עליהם