-->
עמוד הבית > מאמרים וכתבות > USMLE – מבחן ההסמכה האמריקאי לרפואה

USMLE – מבחן ההסמכה האמריקאי לרפואה

USMLE – מבחן ההסמכה האמריקאי לרפואה

סטודנטים רבים שלומדים רפואה באיטליה או בגרמניה מתעניינים באפשרות לגשת למבחן ההסמכה האמריקאי שמוכר על ידי משרד הבריאות בישראל.

כדי לקבל רישיון רפואה אמריקאי שמוכר על ידי הרשויות בישראל יש לעבור את מבחן ה-USMLE – Licensing Examination  Unites States Medical, זהו מבחן בעל שלושה שלבים:
Step 1, Step 2 CK, Step 2 CS, and Step 3.

שלב ראשון – (Step 1Communication and Interpersonal Skills – CIS)

המבחן נמשך יום שלם ומחולק לשבעה חלקים בני 60 דקות כל אחד, סה"כ 8 שעות ברוטו ללא הפסקות.

בכל חלק לאורך היום יינתנו עד 40 שאלות (מספרן משתנה ממועד למועד אך לא יותר מ 280 שאלות בכלל המבחן).

שלב שני – Step 2 CK + CS – חלק ה- CK מתייחס ל- Clinical Knowledge וחלק ה CS מתייחס ל- Clinical Skills

חלק 2 CK נמשך יום שלם ומחולק ל- 8 חלקים בני 60 דקות כל אחד. בכל חלק יינתנו עד 40 שאלות (מספרן משתנה ממועד למועד אך לא יותר מ 318 שאלות בכלל המבחן).

בחלק זה ניתן לקבל ציון עובר או נכשל ללא ציון מספרי.

בשלב זה תיבחנו בתחומי תקשורת וכישורים חברתיים (CIS), רמת אנגלית מדוברת (SEP) ורמת ידע קליני (ICE).

שלב שלישי – (Step 3Spoken English Proficiency – SEP)

חלק זה נמשך כיומיים ובוחן ידע בתחומים מדעיים, הבנה בביו-סטטיסטיקה, אפידמיולוגיה ובריאות הציבור, הבנת טקסטים רפואיים, כישורי תקשורת וורבלית וכישורים בינאישיים, אתיקה רפואית, פרקטיקה רפואית ועוד.

יום הבחינה הראשון (Foundations of Independent Practice – FIP) מתמקד בבחינת הידע הבסיסי ברפואה ועקרונות מדעיים החיוניים לבריאות הציבור, ביו סטטיסטיקה, אפידמיולוגיה, הבנת טקסטים רפואיים וכישורים חברתיים ובינאישיים, חלק זה כולל "שאלות אמריקאיות"

יום הבחינה השני (Advanced Clinical Medicine – ACM) מתמקד בבחינת ידע רפואי, הבנה וידע במחלות שונות לרבות היסטוריה של מחלות, קבלת החלטות רפואיות, כללים לשמירת היגיינה, דיאגנוסטיקה, וכללים ואתיקה בבדיקה רפואית, חלק זה כולל "שאלות אמריקאיות" וכן סימולציה של מקרים רפואיים

בחלקים 1, CK-2 ו-CS-2 ניתן להיבחן בכל שלב לפי כל סדר אותו בוחר המועמד, ובתנאי שיעמוד בתנאי הסף להרשמה לבחינה.

קריטריונים לגשת לכל שלב בחינת USMLE

(Step 1 – CIS) רשאי לגשת מועמד שרשום רשמית לבית ספר לרפואה מוכר המופיע ברשימה הרשמית של בתי הספר לרפואה בעולם, או בוגר מבית ספר לרפואה מוכר.
כמו כן על המועמד לעמוד בכל כללי ה-*ECFMG במועד ההרשמה למבחן כאמור.

(Step 2 – CK + CS) רשאי לגשת מועמד שרשום רשמית לבית ספר לרפואה מוכר המופיע ברשימה הרשמית של בתי הספר לרפואה בעולם, או בוגר מבית ספר לרפואה מוכר.
כמו כן על המועמד לעמוד בכל כללי ה-*ECFMG במועד ההרשמה למבחן כאמור.

(Step 3 – SEP) רשאי לגשת בוגר מבית ספר לרפואה מוכר המופיע ברשימה הרשמית של בתי הספר לרפואה בעולם וכן (במצטבר) סיים בהצלחה את שני חלקי הבחינה הראשונים.

בחלק 3 ניתן לעומת זאת להיבחן רק לאחר השלמת שני החלקים הראשונים ומחזיק בתעודות *ECFMG.

נכון לשנת 2020 המבחנים Step 1, 2CK ו- 3 נעשים על גבי מחשב באחד מהמרכזים המורשים ברחבי העולם , וחלק 2CS נעשה באחד מ- 6 מרכזי בחינה בארה"ב בלבד.

ניתן להירשם לכל בחינה עד 3 פעמים בכל שנה קלנדרית, לא יותר מ- 6 פעמים במצטבר לכל שלב בנפרד (גם אם המועמד לא השלים את חלק הבחינה אליה נרשם) ולפחות 12 חודשים ממועד הבחינה הראשונה.
סטודנט שעבר שלב בבחינה בהצלחה לא יורשה להיבחן באותו שלב פעם נוספת.

יש להשלים את שלושת חלקי הבחינה על מנת לקבל רישיון לעסוק ברפואה (בארה"ב).

כללים לקבלת תעודת *ECFMG

כדי להיות זכאי ל ECFMG, על הסטודנט לעמוד בכללים הבאים:

 1. הסטודנט קיבל לפחות 4 שנות קרדיטים בבית ספר מוכר לרפואה, כלומר שבית הספר לרפואה מופיע ברשימת בתי לרפואה המוכרים בעולם,
  (World Federation for Medical Education – WFME)
 2. שמך מופיע כרשום וכזכאי לתעודה במשך כל אחת מ- 4 שנות הלימודי הראשונות בבית הספר לרפואה.
 3. סטודנטים שנכנסו למסלול 4 שנתי חייבים לבדוק שכלל הקרדיטים שקיבלו במסלול הקודם מזכים אותם באישור ה- ECFMG.
 4. סטודנטים שלמדו מחוץ לארה"ב חייבים להציג את כלל האישורים שאכן סיימו לימודים במוסד מוכר לרפואה לרבות את הדיפלומה אותה קיבלו בסיום לימודיהם (ECFMG פונה לבית הספר לרפואה של מבקש האישור ומבקשת לקבל את רשימת הקורסים אותם למד).

עלות הבחינה (מעודכן לדצמבר 2019)

חלק 1 עולה כ- 195$ ארה"ב
חלק 2 עולה כ- 220$ ארה"ב לכל חלק
חלק 3 עולה כ- 895$ ארה"ב

מדינות באירופה בהן ניתן להיבחן מחוץ לארה"ב:
גרמניה, איטליה, ישראל
וכן מדינות כמו; ארמניה, קרואטיה, דנמרק, צרפת, יוון, אירלנד, לטביה, הולנד, פורטוגל, ספרד, שוויץ, טורקיה, בריטניה.

למידע נוסף: * www.ecfmg.org/accreditation

הכרה של ישראל במבחן ה- USMLE

חלק זה מובא כלשונו מתוך אתר משרד הבריאות של ישראל 
www.health.gov.il/Subjects/MedicalAndHealthProfessions/GeneralMedicine/Pages/USMLE.aspx

על פי תיקון לתקנות הרופאים שאושר בוועדת העבודה, הרווחה והבריאות בכנסת ופורסם  ברשומות, רופא שיעמוד בהצלחה בבחינות USMLE לפי הכללים המפורטים להלן, יהיה זכאי לקבלת פטור מהבחינה הממשלתית:

 • בעל דיפלומה מוכרת ברפואה מחו"ל שטרם ביצע סטאז'
  אם עמד בהצלחה בבחינות ה- USMLE שלב 1 ואחד החלקים (ck) של שלב 2
  (USMLE STEP-1; USMLE STEP-2ck) יהיה פטור מהבחינה הממשלתית לקראת סטאז' ברפואה ויהיה זכאי לקבל הרשאה לסטאז' ברפואה בישראל.
 • בעל דיפלומה מוכרת ברפואה מחו"ל שביצע סטאז' מוכר בחו"ל
  אם עמד בהצלחה בבחינות ה USMLE, שלב 1, שני החלקים של שלב 2 ושלב 3
  (USMLE STEP-1; USMLE STEP-2ck; USMLE STEP-2cs; USMLE STEP-3)
  יהיה פטור מבחינת הרישוי הממשלתית ברפואה ויהיה זכאי לרישיון לעיסוק ברפואה בישראל. כל זאת, בכפוף לעמידה בשאר תנאי פקודת הרופאים ותקנותיה.


סייגים:

 1. הפטור לא יחול על מי שניגש לבחינה הממשלתית לקראת סטאז' ברפואה בישראל
  בעבר ונכשל בה.
 2. הפטור חל גם על מי שעמד בהצלחה בבחינות ה-USMLE (על כל שלביה כנ"ל) בעבר.
  מי שעמד בבחינה זו לפני למעלה מ-10 שנים – בכפוף לבדיקה פרטנית של כישוריו המקצועיים לעיסוק ברפואה. 

תהליך הגשת הבקשה

לשם קבלת הפטור מהבחינה הממשלתית ברפואה בישראל, ראשית יש להגיש לאגף לרישוי מקצועות רפואיים בקשה לרישיון לעיסוק ברפואה.
לבקשה יש לצרף את המסמכים הנדרשים במתכונת המקובלת. בנוסף לכך, על מנת לקבל את הפטור, האישור על עמידה בהצלחה בבחינה, צריך להישלח מטעם ה- USMLE ישירות לאגף לרישוי מקצועות רפואיים.

את הבקשה לפטור ניתן להגיש בכל עת אך כנ"ל, יש לדאוג שהאישור על עמידה בהצלחה בבחינות ה–USMLE יישלח מטעם ה–USMLE ישירות לאגף לרישוי מקצועות רפואיים ויגיע אליו. 
לא ניתן יהיה לטפל בבקשה בטרם הגיע האישור לאגף.

משך הטיפול בבקשות באגף לרישוי מקצועות רפואיים הוא עד חודש ימים ממועד קבלת כל המסמכים הנדרשים לרבות האישור על עמידה בהצלחה בבחינות ה- USMLE ישירות  
מה- USML

 

אולי יעניין אתכם לקרוא גם:

יש פיתרון למשבר הרפואה – ללמוד רפואה בחו"ל!

השאירו פרטים והיועצים המומחים של קמפוס יחזרו אליכם בהקדם

  
  צרו קשר ותתחילו לתכנן את החלום
  צרו קשר ותתחילו לתכנן את החלום
  מעדיפים בטלפון?
  חייגו לתיאום פגישה.
  03-5354449
  או כתבו לנו (הודעות טקסט בלבד):
  צרו קשר
  משרדי קמפוס פתוחים בין השעות 09:00 ל 18:00
  נווטו אלינו בוויז
  דרכי הגעה נוספות
  לקבלת מידע חינם מיועץ קמפוס לימודים מלאו את הטופס.
  שדות המסומנים בכוכבים הינם שדות חובה.